Uchwała Nr XXXI/161/17 z dnia 27.10.2017r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA Nr XXXI/161/17 

Rady Gminy Mały Płock

z dnia 27 października 2017 roku

 

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Mały Płock uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2023, zmienia się załącznik do tej uchwały i nadaje mu się brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

                                                               

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Podsiad

Data wytworzenia: 2017-11-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-11-06

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-11-06