Zapraszamy organizacje pozarządowe w pracach nad tworzeniem projektu uchwały z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Gminy w sprawie „Programu Współpracy Gminy Mały Płock z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022 r.”

Prosimy o wnoszenie propozycji w oparciu o treść Programu współpracy na 2021 r.  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą formularza - Propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r., który wraz z Programem współpracy na rok bieżący znajdują się poniżej:

zarządzenie nr 43/2021

Formularz można dostarczyć:

Czekamy na Państwa propozycje do dnia 11 października br.  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy na 2022 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Serwatka

Data wytworzenia: 2021-10-12

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2021-10-12

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2021-10-12