Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock

            Mały Płock, dnia   18 lipca 2012 r.

 

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mały Płock

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 czerwca 2012 r. przez Radę Gminy Mały Płock uchwały Nr XVI/71/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock, która obejmować będzie teren położony na gruntach wsi Rogienice Piaseczne przewidywany pod eksploatację kruszywa naturalnego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-416 Mały Płock, w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Duchnowski

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2016-11-24

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2012-07-18

Data modyfikacji: 2016-11-24

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2012-07-18