Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

                                                                                                                                   Mały  Płock  dn.  18.03.2016r.     

 

                                                                      Wójt  Gminy  Mały  Płock

 

Działając  na  podstawie  art.  35  ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz. U. z  2015 r. poz. 1774,  1777, z  2016r  poz. 65 /  
podaje  do  publicznej  wiadomości , że  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Małym  Płocku został wywieszony na tablicy ogłoszeń
na okres  21 dni od  18. 03. 2016 r. wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży w  trybie  przetargowym  
działka  nr  379/2  pow. 1,1455  ha  położona  na  terenie  wsi  Korzeniste.

Wykaz  został  opublikowany  na  stronie  internetowej  i w  Biuletynie Informacji  Publicznej  http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

 

Szczegółowe  informacje dotyczące wykazu  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Małym  Płocku  lub tel.  pod numerem  86 2791322.

 

                                                                      

                                                                                 

                                                                                          

                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2016-03-24