Komunikat w sprawie suszy

Wójt Gminy informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Mały Płock, Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Do wniosku o oszacowanie szkód producent rolny zobowiązany jest dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe z 2018 roku.

Uzupełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Mały Płock – pok. nr 6 (podatki). Wszystkich rolników poszkodowanych w wyniku suszy proszę o niezwłoczne składanie wniosków w Urzędzie Gminy Mały Płock.

W przypadku gruntów rolnych dzierżawionych, rolnik zobowiązany jest dołączyć kserokopię umowy dzierżawy do wniosku. Umowa dzierżawy powinna być zawarta na piśmie na okres dłuższy niż trzy lata i trwająca, co najmniej do końca okresu kredytowania. Umowa dzierżawy ustna jest dopuszczalna w przypadku uwzględnienia powierzchni dzierżawionej we wniosku dzierżawcy o przyznanie płatności obszarowych.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Mały Płock pokój nr 6 (podatki) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mały Płock www.bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl/, a także na stronie internetowej www.malyplock.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Grajko

Data wytworzenia: 2018-06-26

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-06-26