Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 278-48-93

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kolnie tj. od godz. 730 do godz. 1530

Inne informacje

Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

PORADY PRAWNE – tel. 86 262 30 16 

      

    

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 86 278-48-93  

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kolnie tj. od godz. 730 do godz. 1530

Inne informacje

Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

 

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, 18 -500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5

2.     Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1


Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

l.p.

Lokalizacja punktu NPP/adres

Godziny  pracy punktu NPP 

Pn.

Wt.

Śr.

Cz. 

Pt. 

I.                    Punkty prowadzone na podst. art. 5 ustawy o npp

1.

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno

 900-1300

 900-1300

 1300-1700

 1300-1700

 900-1300

II.                  Punkty prowadzone na podst. art. 11 ustawy o npp

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, 18 – 500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5

PORADNICTWO OBYWATELSKIE

25 luty 2019

4, 11, 18, 25 marzec 2019

1, 8, 15, 22, 29 kwiecień 2019

6, 13, 20, 27 maj 2019

3, 10, 17, 24 czerwiec 2019

1, 8, 15, 22, 29 lipiec 2019

5, 12, 19, 26 sierpień 2019

2, 9, 16, 23, 30 wrzesień 2019

7, 14, 21, 28 październik 2019

4, 11, 18, 25 listopad 2019

2, 9, 16, 23, 30 grudzień 2019

900-1300

 

 

 

 

2.

Urząd Gminy Turośl

18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49

 

 900-1300

 

 

 

3.

Urząd Miejski w Stawiskach

18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15

 

 

 900-1300

 

 

4.

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku, 18-516 Mały Płock, ul. Ks. T. Ciborowskiego 38

 

 

 

 900-1300

 

5.

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, 18-507 Grabowo, ul. Szkolna 1

 

 

 

 

900-1300

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Wesołowski

Data wytworzenia: 2018-08-30

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-08-30