Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok

Mały Płock, dnia 03.03.2021 r.

 

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz.  688 oraz 2020 r., poz. 1057) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr XV/74/19 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 października 2019 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2020 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych. Poinformowano również Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego Społeczeństwa Obywatelskiego p. Adama Jakuć  o sytuacji organizacji pozarządowych w regionie o  nie realizowaniu konkursu ofert dla NGO oraz nie podejmowaniu praz nad lokalna wersją tarczy dla NGO

Urząd Gminy w 2020 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe czyli OSP i koła gospodyń wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku włączyły się w przygotowanie i organizację dożynek gminnych w wąskim gronie osób - przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy i Rady Gminy ze względu na panującą pandemię korono wirusa. Nie odbyły się Dni Małego Płocka ani uroczystości związane z obchodami odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W okresie od 14 do 20 marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Serwatka

Data wytworzenia: 2021-03-25

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2021-03-25

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2021-03-25