Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Mały Płock, dnia 17.04.2020 r.

 

 

Sprawozdanie

 z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

 

            Zgodnie z art. 5a §3 i art. 5b §3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.37 i poz.  688) Urząd Gminy Mały Płock przedstawia sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            Do przyjętego Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 listopada 2018 roku „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Mały Płock nie wnosiły uwag.

            W roku 2019 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych, ponieważ nie ogłoszono konkursu ofert. Wobec powyższego z budżetu gminy na ten cel nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

            Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.  Następował bieżący przepływ informacji, poinformowano Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu i uchwaleniu programu współpracy oraz o umieszczeniu projektu na stronie BIP, stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu współpracy do konsultacji społecznych.

Urząd Gminy w 2019 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Kraina Mlekiem Płynąca” umowę najmu lokalu w drodze bezprzetargowej.

Udzielił również  poręczenia majątkowego:

1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku na kwotę 10.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z tytułu otrzymania dofinansowania z KRUS na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – wartość całego projektu 20.000,00 zł - 11.04.2019 r. – Kredyt został spłacony 05.08.2019 r.

2) poręczenie majątkowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Włodki  na kwotę 36.829,68 zł, w związku  z projektem „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej we Włodkach” z dofinansowania z dnia 16.11.2018 r. co zostało spłacone dla Urzędu 29.04.2019 r.

            Należy również dodać, że organizacje pozarządowe czyli OSP i koła gospodyń wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małym Płocku oraz innymi jednostkami podległymi włączyły się w przygotowanie i organizację Dni Małego Płocka, dożynek gminnych oraz uroczystości związanych z 101-sto pierwszą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Informację przygotowała Krystyna Serwatka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Serwatka

Data wytworzenia: 2020-05-27

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2020-05-27

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2020-05-27