Kadencja Rady Gminy 2014-2018

Uchwała nr XLIV/219/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XLIII/218/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 9 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XLIII/217/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock

Uchwała nr XLIII/216/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XLII/212/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XLI/210/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XLI/209/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Uchwała nr XLI/208/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała nr XLI/207/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XLI/206/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XL/202/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XL/198/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIX/197/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVIII/193/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVII/191/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XXXVII/190/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mały Płock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXXVII/189/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/186/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mały Płock na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXXVI/184/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXV/182/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XXXV/181/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXXV/180/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock

Uchwała nr XXXV/177/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXIV/176/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/174/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2018

Uchwała nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXII/167/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Uchwała nr XXXII/166/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXI/162/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock

Uchwała nr XXXI/159/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXX/156/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XXX/155/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała nr XXVIII/150/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXVIII/148/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXVI/144/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XXVI/142/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała nr XXV/139/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mały Płock

Uchwała nr XXV/137/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXV/136/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XXIV/134/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2017

Uchwała nr XXIII/129/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XXII/126/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr XXII/122/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XXII/121/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXII/120/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XIX/115/2016 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Mały Płock

Uchwała nr XVIII/113/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XVII/111/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Mały Płock oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XVII/109/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVII/108/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock

Uchwała nr XVII/107/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Uchwała nr XVII/106/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock

Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Uchwała nr XIV/93/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Uchwała nr XIV/92/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr XIII/91/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr 844/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Mały Płock nr XII/85/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2016

Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Małym Płocku

Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji pomnika w Rogienicach Wielkich

Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Mały Płock z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr VII/68/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr VII/66/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Mały Płock z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr VI/60/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty

Uchwała nr VI/59/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudka-Skroda

Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeniste

Uchwała nr VI/57/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Płock Pierwszy

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mały Płock Drugi

Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygrane

Uchwała nr VI/54/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mściwuje

Uchwała nr VI/53/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogienice-Wypychy

Uchwała nr VI/52/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda-Skroda

Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Waśki

Uchwała nr VI/50/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołaki-Strumienie

Uchwała nr VI/49/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Popki

Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Rakowo

Uchwała nr VI/47/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówka

Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogienice Piaseczne

Uchwała nr VI/44/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie

Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cwaliny Małe

Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogienice Wielkie

Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Rakowo

Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy-Kozłówka

Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodki

Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chludnie

Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cwaliny Duże

Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kołaki-Wietrzychowo

Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Żelazne

Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiarowo

Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mały Płock

Uchwała nr III/16/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali

Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2015

Uchwała nr 5082/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Mały Płock nr XXXVI/159/2014

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mały Płock

Data wytworzenia: 2016-12-14

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2019-01-08

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2016-12-14