Ogłoszenie

Wójt Gminy Mały Płock


Działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr. 102, poz. 651 z późn. zm / podaje do publicznej wiadomości że w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku / Ośrodka Zdrowia / w Małym Płocku przeznaczonych do najmu.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej http://epodlasie.wipb.pl//biptest/ug_malyplock/bip/index.php. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu najmu lokali można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub telefonicznie pod numerem 86 2791322.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Śliwka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Data wytworzenia: 2010-11-02

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-01-03

Data modyfikacji: 2012-01-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-01-03