WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK - GMINNY KOMISARZ SPISOWY ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK - GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020 r.

 

Spis zostanie przeprowadzony w dniach 01.09.2020 r. - 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Mały Płock.

Gmina Mały Płock ma przypisanych 3 rachmistrzów terenowych.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  • być pełnoletnim.
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Mały Płock,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Spis Rolny) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Mały Płock.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia (treść oświadczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Spis Rolny).

Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Małym Płocku, 18 – 516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na  rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r. w Gminie Mały Płock”.

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia zakończonego egzaminem testowym.

Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

                                                                                                         

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Mały Płock

mgr Józef Dymerski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Muniak

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2020-06-15