Uchwała Nr RIO.II-00321-47/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mały Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mały Płock

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Kućko

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Przemysław Wesołowski

Data modyfikacji: 2018-06-28

Opublikował: Przemysław Wesołowski

Data publikacji: 2018-06-28