Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Mały Płock

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA MAŁY PŁOCK

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer

wpisu

do

rejestru

Data wpisu

do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba
i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 1

 10.01.1986 r.

 Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku

 GOK

 Mały Płock

 ul. Księdza Tadeusza Ciborowskiego 38

18-516 Mały Płock

 Gmina Mały Płock

-

Nr rejestru KL 51-I/1/86 pod pozycją 1 w dniu 10.01.1986 r.

Uchwała  Nr VII/49/03 Rady Gminy Mały Płock
z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Małym Płocku

Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r.
Nr 88, poz. 1709, zmiana  z 5 września 2003 r., Nr 105 poz. 1935)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 02.05.1986 r.

 Biblioteka Publiczna
Gminy Mały Płock

 

 

 Gmina Mały Płock

 

ul. J. Kochanowskiego 15 A

18-516 Mały Płock

 Gmina Mały Płock

 

 

Nr  rejestru KL 51-II/13/86 pod pozycją 13 w dniu 02.05.1986 r.

Uchwała  Nr VII/49/03 Rady Gminy Mały Płock
z dnia 8 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Mały Płock

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r.
Nr 88, poz. 1708, zmiana  z 5 września 2003 r., Nr 105 poz. 1934)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r., dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,  - adres:  http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

 Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesyłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych, tj. od 7.30 do 15.30 akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Rejestr Instytucji Kultury

Adres

Urząd Gminy Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

Osoba kontaktowa

Krystyna Serwatka, kasa, I piętro.

Numer telefonu

86 2791322, 506 993 313

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Serwatka

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2012-09-12

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2012-09-12