Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 05.01.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok

Zarządzenie nr 1/2017

Wójta Gminy Mały Płock

z dnia 5 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2017 rok.

                                                                                                                       

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz Uchwały Nr XXIII/131/16 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.747,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.747,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

1. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi   19.340.398,00zł, w tym:

       a)  bieżące – 18.573.010,00zł

       b)  majątkowe – 767.388,00zł

   2) plan wydatków wynosi   18.840.398,00zł, w tym:

       a) bieżące – 17.403.165,00zł

       b) majątkowe – 1.437.233,00zł

§ 3.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

mgr Józef Dymerski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kućko

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Dzielnicki

Data wytworzenia: 2017-04-06

Wprowadzający: Bartosz Dzielnicki

Data modyfikacji: 2017-04-06

Opublikował: Bartosz Dzielnicki

Data publikacji: 2017-04-06